ПРО ТРАНЗАКЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

Транзакційний аналіз (ТА) — це теорія людської особистості, теорія соціальної поведінки, започаткована Еріком Берном в 1960 роках в Амерці.


Серед важливих особливостей Транзакційного Аналізу є те, що цей метод може бути застосовний до таких направлень як психотерапія, консультування, освіта, коучинг, організаційний розвиток, консультації та навчання менеджменту.
Транзакційний Аналіз може бути застосований у будь-якій галузі, де існує потреба у розумінні людей, їх взаємовідносин та спілкування. 

Транзакційний Аналіз в Організаціях

Галузь спеціалізації в Організаціях призначена для професіоналів, які працюють в організаціях або для організацій, беручи до уваги організаційні рамки та контексти, а також розвиток організації. Їхня робота спрямована на розвиток, зростання та підвищення ефективності організації та людей, які працюють в організаціях, а також результативність та дієвість організаційних систем.

Застосування методу Транзакційного Аналізу в Організаційній сфері

"Люди створюють організацію, або організація створює людей"


Як було сказано вище, Транзакційний аналіз в Організаціях у 21 столітті – це сучасна концепція для базисної терапії, навчання, консультування, коучингу, супервізії та консалтингу. Метод аналізу було розроблено Еріком Берном, Стівеном Карпманом, Клодом Штайнером у США в середині минулого століття. З того часу набув розвитку та широкого застосування в психотерапії, організаційній, освітній сферах.

Транзакційний аналіз - це сучасна концепція для базисної терапії, навчання, консультування, коучингу, супервізії та консалтингу. 

Організаційний ТА сьогодні є потужним інструментом під час підготовки управлінського персоналу та кадрів у комунікаційній сфері. 

В даний час у США і Західній Європі досить багато бізнес-тренінгів та стратегій менеджменту створюються на основі концепцій ТА.


Організаційний ТА сьогодні впевнено та успішно застосовується в Англії, Німеччині, Швеції, Італії, Голландії та інших європейських країнах для навчання, підготовки управлінського персоналу, бізнес-аналітиків. ТА в організаціях є одним із професійних напрямків у США та Західній Європі. Концепції та ідеї методу працюють та застосовуються в індивідуальній та організаційній роботі. В Англії, Німеччині, Італії, Бельгії, Чехії, Голландії, Норвегії, Швеції та інших країнах є Інститути організаційного ТА, які готують фахівців у цій сфері.

Методики та практичні інструменти ТА застосовуються у підготовці ефективного управлінського персоналу та кадрів у комунікаційній сфері, а також є невід'ємною частиною більшості бізнес-тренінгів. 


Насамперед ТА - це теорія соціальної взаємодії та комунікації, яка на практиці дозволяє використовувати концепції, моделі та техніки для роботи з групами, колективами, організаціями для опису та розуміння процесів, що впливають на динаміку розвитку.

Фахівці ТА проходять міжнародну підготовку та сертифікацію у Європейській Асоціації Транзакційного Аналізу. Міжнародна Рада з Навчання та Сертифікації ЄАТА виробила спільну угоду про визнання результатів іспитів, що забезпечує єдність критеріїв та визнання компетенції транзакційного аналітика в усьому світі, незалежно від того, в якій країні проходив процес сертифікації. Це означає, що в будь-якій країні, де є асоціації ТА сертифікація буде дійсна.
Щороку в різних країнах відбуваються міжнародні та європейські конференції МАТА та ЄАТА, на яких фахівці представляють свої напрацювання та діляться досвідом, зустрічаються з колегами.

Асоціації ТА:

Міжнародна асоціація ТА ITAA була створена в Сан-Франциско в 1964 році, для підтримки розвитку методу, навчання та сертифікації фахівців ТА.

Європейська асоціація ТА ЄАТА була створена у Женеві у 1976 році, сприяє розвитку методу, навчання та сертифікації фахівців, формування високих стандартів професійної практики. Зараз до ЄАТА входять 34 Національні асоціації ТА.

Українська спільнота Транзакційного Аналізу УСТА. Метою діяльності організації є об’єднання спеціалістів, що практикують Транзакційний Аналіз в різних галузях та проводить розвиток методу ТА в Україні. Входить до ЄАТА.


Видається міжнародний офіційний журнал TAJ – Transactional Analysis Journal , в якому друкуються наукові статті та дослідження у методі.

Більш про сертифкацію можна дізнатися на сторінці СЕРТИФИКАЦІЯ. 


Практичне застосування методу ТА в Організаціях.

Сучасний напрямок та поширена на сьогоднішній день область практичного застосування ТА в організаціях – аналіз та «терапія» організацій. Організаційний ТА також займається проблемами групової динаміки, розвитком компетенцій персоналу організації, аналізом етапів розвитку організації, допомогу у подоланні криз та застоїв в організації, управлінням бізнес-процесами та багато іншого.

Велика увага та значення надається відносинам в організації та коригуванні балансів та фокусів уваги на відносини та процеси, які можуть вплинути на розвиток та динаміку організації.

Сильні сторони ТА, які використовують у організаційному консультуванні, коучінгу:

Мова, яка зрозуміла і доступна всім незалежно від рівня та положення займаного співробітниками в компанії. 

Прикладне практичне значення – можливість миттєвого використання здобутих знань і техніки на практиці. 

Основною рисою Організаційного ТА є фокус на аспекті розвитку - застосування ТА у процесі змін та зростання на особистісному, професійному, груповому та організаційному рівнях.  


Теорія ТА відмінно підходить для пояснення моделей і концепцій підвищення самоусвідомлення та розширення можливостей поведінки.

ТА дає можливість зрозуміти структури та процеси, що мають місце у групах, командах, організаціях та установах.

Школа транзакційного аналізу має кілька фірмових критеріїв: Зрозумілість, Прозорість та Контракт.

Зрозумілість – це доступність матеріалу людям з різним рівнем освіти, соціального стану та віку, а також вміння та навичка говорити про складні психічні та соціальні явища простою мовою.
Прозорість передбачає чесність психологічних стратегій та ухиляння від маніпулятивності.
Контракт – це взаємна угода на співпрацю, за якої обидві сторони чітко розуміють наступні кроки взаємодії на соціальному та психологічному рівнях.

Школа ТА навчає працювати з багаторівневими контрактами, визначати основні потреби організації чи фізичної особи, визначати спектр можливостей та обмежень, вибирати ефективні методи сприяння розвитку. Навчає розуміння процесу зміни в організаціях, враховуючи соціально-економічну та політичну реальність, рамки відліку, системи, культури. Навчає проводити аналіз на макро- та мікро-рівнях. Спеціаліст ТА навчається аналізувати як ціле, так і деталі, бачити загальну картину та передбачувані шляхи до інтервенцій та змін. Допомагає зменшити та оптимізувати витрати, знайти вирішення проблеми, навчання переводити проблему в завдання, навчання закінчувати проекти вчасно, покращувати ефективність організації, покращувати психологічний клімат в організації.


Приклад роботи аналітика в організаційному ТА:

Організація виникає тоді, коли одна людина або група вирішує досягти більшої мети, ніж людина може досягти поодинці. Виникнення організації негайно дає поштовх до системи взаємовідносин. Система означає взаємну, взаємозалежну роботу людей, пов'язаних певними відносинами.
Розвиток йде за певними етапами та стадіями, у кожної стадії свій період та завдання розвитку. Важливо знати та розуміти етапи, за якими розвивається та функціонує система. Маючи інструменти аналізу можна керувати процесами та складати успішні стратегії розвитку. Робота зі стадіями розвитку організації один з інструментів організаційного ТА. Для того щоб зрозуміти як взаємопов'язані різні теорії та поєднати в системний аналіз школа ТА використовує діаграми розуміння зв'язків та аналіз організаційної динаміки.

Приклади інструментів та моделей, з якими працює організаційний ТА:

  • контракт - укладання професійних багаторівневих домовленостей, враховуючи кілька рівнів контракту: адміністративний, професійний, психологічний. Як укласти контракт?
  • моделі відносин: діагностика особистих стилів, діагностика робочих стилів і "драйвери", їх взаємодія, поєднання робочих стилів - "двері контакту". Як ефективно застосовувати моделі відносин в організаційному контексті;
  • управління конфліктами, особливості взаємодії у колективі;
  • маніпулятивні зразки поведінки: психологічні ігри в організаціях, аналіз ігор, рівні психологічних ігор, способи виходу, зупинка або переклад на інший рівень. Драматичний трикутник Карпмана;
  • структурування часу як мотивація міжособистісного спілкування, баланс структури, тайм менеджмент;
  • робота з знеціненням, включення зони компетентності, рамка "спотворення та ігнорування реальності", зразки знецінення себе, інших та обставин в організаційному контексті та кроки для здійснення змін. 
  • світосприйняття та перевизначення - сума нашого досвіду, вірувань і очікувань визначає що і як ми бачимо, а також чого не помічаємо;
  • емоційний інтелект у бізнесі. Емоційний інтелект у організаціях. Рекетні системи.
  • стилі лідерства, психологічний аналіз стратегічного процесу та багато іншого.


Що може бути предметом аналізу та подальшою інформацією для аналітика?

У кожній організації є певний ступінь відкритої та демонстрованої динаміки, також є прихована та непроявлена динаміка, яка впливає на розвиток організації. Аналітик обирає предметом аналізу такі показники:

Організаційна структура – як побудована організація, куди спрямовано увагу до організації, які організаційні ролі є в організації та які зовнішні прояви цих ролей. Ролі заповнюються людьми та корелюють у своїй якості з особливими особистісними структурами. Ефективність настає тоді, коли особистісна структура людини співпадає з ролю. Також сюди входять відносини – структура відносин, які існують лише на рівні ролей і особистісному рівні.

Організаційні процеси – спілкування та комунікація у створенні. Аналізується спілкування та форми спілкування між членами організацій, можливості зміни, підвищення навички спілкування та вибудовування конструктивного спілкування. Проводиться психологічний аналіз стратегічного процесу – Сценарій організації. Також окремо розглядається сценарій керівника та лідера організації та вплив особистого сценарію лідера на розвиток організації та динаміку відносин усередині організації. Вирішення конфліктів, сюди ж входить базове завдання реагувати на запити ринку та вирішувати конкретні проблеми, що виникають в організації. Також динаміка успіху та досягнень – яка мета організації та що для неї є успіхом. 


Організаційні баланси – прагнення систем до порядку, безпеки та виживання. Наскільки ефективними є способи безпеки та виживання, чи враховуються «приховані» фактори, які можуть вплинути на внутрішню динаміку розвитку. 


Організаційна пульсація – відкритість зовнішніх та внутрішніх кордонів, наскільки закрита чи відкрита організація до змін. Навичка аналізу та розуміння процесу динаміки допомагає виміряти організацію, продіагностувати її, провести інтервенцію та зміни, працюючи з погляду системного аналізу, який враховує всі аспекти, що відбуваються в організації.


Сертифікований транзакційний аналітик – це професіонал, який має високий рівень компетенції.  

Цінність та унікальність методу ТА у його широкому практичному застосуванні на різних рівнях, 

для різних завдань, чіткої структури, логічної завершеності та екологічності. 


ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ТРАНЗАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ!


©2015-2023 Nataliia Isaieva, All right reserved.